Karangan Jenis Wawancara: Format dan Contoh Panduan

Salah satu soalan di dalam kertas Bahasa Melayu Penulisan atau Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) Bahagian C yang lazim ditanya di dalam kategori karangan berformat adalah soalan berbentuk karangan jenis wawancara.

Untuk makluman, wawancara merupakan perbualan rasmi, pertanyaan kepada orang yang lebih dihormati, atau temu bual yang bertujuan ingin mengetahui sesuatu maklumat atau perkara.

Karangan wawancara mempunyai dua watak iaitu penemu bual dan orang yang ditemu bual.

Penemu bual ialah orang yang bertanyakan soalan di dalam wawancara ini manakala orang yang ditemu bual ialah orang yang menjawab soalan daripada penemu bual.

Tips Karangan Yang Baik

Untuk karangan jenis wawancara, terdapat beberapa tips yang boleh dijadikan panduan untuk penulisan yang baik iaitu:

  • Pastikan murid memahami soalan yang diberikan dan wawancara tersebut berkenaan apa.
  • Pastikan setiap soalan dan jawapan yang dikemukakan adalah bertepatan dengan tajuk yang diberikan.
  • Mulakan wawancara dengan memberikan ucapan salam dan terima kasih atas kesudian untuk di wawancara.
  • Pastikan setiap jawatan orang yang ditemu bual tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.

Format Karangan

Format karangan wawancara mempunyai format yang berlainan daripada karangan-karangan yang lain.

Namun, format karangan ini adalah lebih ringkas dan mudah seperti berikut:

i) Perenggan pertama

Dalam perenggan pertama, penulis perlu memberikan penerangan serba sedikit mengenai maklumat wawancara tersebut beserta tujuan wawancara tersebut dilakukan.

i) Nama watak

Nama watak perlulah ditulis selari di sebelah kiri kertas.

Di samping itu, nama watak perlulah ditulis pendek dan sekurang-kurangnya 2 patah perkataan.

ii) Tanda titik bertindih

Tanda titik bertindih perlu diletakkan di sebelah nama watak sebelum memulakan dialog.

Contoh Karangan

Antara contoh karangan jenis wawancara yang boleh dijadikan panduan murid-murid adalah seperti berikut:

i) Contoh karangan 1

Soalan: Andaikan anda seorang pemberita. Anda ditugaskan mewawancara seorang pegawai polis di sebuah bandar di tempat anda bertugas. Wawancara itu membincangkan peranan pihak polis dalam mencegah masalah jenayah. Sediakan wawancara itu dengan lengkap.

ii) Contoh karangan 2

Soalan: Anda ditugaskan untuk mewawancara seorang penulis novel tanah air. Tulis wawancara tersebut selengkapnya.

Info Lanjut

Untuk info dan maklumat lanjut mengenai karangan jenis wawancara, sila tonton video di pautan https://www.youtube.com/watch?v=KKpRk5Ve0gg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *