izzuddin

izzuddin

Surat Rasmi Format & Contoh Sebenar Penulisan

surat-rasmi

Surat rasmi ialah sejenis surat yang digunakan untuk bertujuan rasmi. Ia biasanya ditulis dalam bahasa formal dan mengikuti format yang telah ditetapkan serta mengandungi maklumat yang penting dan sahih. Ianya boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk menghantar maklumat, membuat permintaan,…

Karangan Jenis Perbahasan: Contoh dan Format Panduan

karangan-perbahasan

Karangan jenis perbahasan adalah merupakan salah satu jenis karangan dalam bentuk karangan berformat dan lazim ditanya di dalam peperiksaan. Perbahasan adalah ucapan yang menyatakan hujah-hujah sama ada menyokong ataupun membangkang sesuatu tajuk yang telah diberikan. Lazimnya, mempunyai satu tajuk yang…

Karangan Jenis Wawancara : Format dan Contoh Panduan

karangan-wawancara

Salah satu soalan di dalam kertas Bahasa Melayu Penulisan atau Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) Bahagian C yang lazim ditanya di dalam kategori karangan berformat adalah soalan berbentuk karangan jenis wawancara. Untuk makluman, wawancara merupakan perbualan rasmi, pertanyaan kepada orang…

Permohonan SKIPMA MARA: Skim Pinjaman Komputer Pelajar IPMA

skipma 2022

Terkini Pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat (MARA) dibawah Institusi Pendidikan MARA (IPMA) yang ingin memiliki komputer boleh memohon Skim Pinjaman Komputer Pelajar IPMA (SKIPMA) 2022 yang telah dibuka. Tujuan skim ini diwujudkan adalah bagi membantu pelajar IPMA memiliki komputer untuk…