PPBU Bank Rakyat : Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah

Tawaran Permohonan Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah (PPBU) Bank Rakyat. Merupakan tajaan oleh Yayasan Bank Rakyat, iaitu bantuan pendidikan biasiswa pengajian tinggi untuk rakyat Malaysia yang layak.

Sehubungan itu mereka yang layak di pelawa untuk membuat permohonan. Jumlah tajaan PPBU Bank Rakyat adalah sehingga RM55,800. Bergantung mengikut tahap pengajian yang di pohon.

Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah (PPBU) Bank Rakyat

Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah (PPBU) ditawarkan ke peringkat pengajian tinggi daripada Sijil Kemahiran, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Profesional, Ijazah Sarjana dan Kedoktoran (PH.D) kepada warganegara Malaysia yang layak. Matlamatnya adalah untuk membantu pembangunan sosial dan ekonomi rakyat Malaysia dengan membolehkan pelajar yang bijak tetapi memerlukan untuk menerima pendidikan sarjana muda di Institusi Pengajian Tinggi Awam ATAU Swasta tempatan dan Institut Latihan di negara ini secara sepenuh masa.

PPBU ditawarkan kepada pemohon yang telah mendapat kemasukan dan berada di tahun pertama pengajian di Institusi Pengajian Tinggi dan Institut Latihan yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Pendidikan Swasta dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. (NVTC). PPBU menyediakan bantuan pendidikan untuk pengajian sarjana muda dalam spektrum luas mata pelajaran akademik dan praktikal yang pada pendapat ahli Lembaga Pemegang Amanah YBR berorientasikan terbaik kepada keperluan pembangunan sosial dan ekonomi negara dan masyarakat.

Baca juga : Biasiswa Yang di-Pertuan Agong

Syarat Kelayakan

 • Terbuka kepada rakyat Malaysia yang miskin dan kurang bernasib baik tanpa mengira kaum, agama & etnik.
 • Layak mengikuti PENGAJIAN SEPENUH MASA di Institusi Pengajian Tinggi Awam ATAU Swasta tempatan dan Institut Latihan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Hanya bidang pengajian yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) / Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) / Majlis Latihan Vokasional Malaysia (NVTC) / Agensi Kerajaan (Malaysia) yang berkenaan dan diiktiraf oleh Lembaga Pemegang Amanah YBR.

Bidang Pengajian

*Terbuka kepada semua bidang pengajian. kecuali kursus Perubatan dan Penerbangan (Lesen).

* Keutamaan diberikan kepada bidang pengajian berikut:

 1. perakaunan
 2. Perbankan
 3. Pengurusan perniagaan
 4. Sumber Manusia
 5. Ekonomi
 6. Komunikasi Media
 7. Undang-undang
 8. Sains Aktuari

* Kedoktoran PHD, Ijazah Sarjana, Pengajian Profesional, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma dalam semua bidang pengajian.

* Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (NVTC) dan Sijil Kemahiran lain diiktiraf oleh Agensi Kerajaan Malaysia yang berkaitan.

Sijil Kemahiran

 • Warganegara Malaysia.
 • Layak kepada mod BELAJAR SEPENUH MASA sahaja.
 • Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki akaun minimum RM100 sebelum memohon.
 • TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan menerima tawaran pengajian.
 • TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
 • Pengesahan kemasukan daripada Universiti awam ATAU swasta ATAU Pusat Latihan.
 • Sekurang-kurangnya lulus SPM (dengan 2 Kredit dan subjek Bahasa Malaysia).
 • Tempoh pengajian Tahap 1 hingga Tahap 3 (Bergantung kepada institusi).
 • Jumlah Pembiayaan : Maksimum RM30,000 untuk 2 tahun [RM400/Bulanan+Yuran].

Diploma Kemahiran

 • Warganegara Malaysia.
 • Layak kepada mod BELAJAR SEPENUH MASA sahaja.
 • Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki akaun minimum RM100 sebelum memohon.
 • TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan menerima tawaran pengajian.
 • TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
 • Pengesahan kemasukan daripada Universiti awam ATAU swasta ATAU Pusat Latihan.
 • Sekiranya sekurang-kurangnya telah mencapai ATAU sedang memegang tahap 2 ATAU – Sijil Kemahiran lain memerlukan sekurang-kurangnya lulus dalam SPM mereka (dengan 2 Kredit dan subjek Bahasa Malaysia) ATAU pemohon mesti memperoleh Sijil Kemahiran dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 dan ke atas.
 • Tempoh pengajian 3 tahun.
 • Jumlah Pembiayaan : Sehingga RM30,000 untuk 3 tahun [RM400/Bulanan+Yuran].

Diploma

 • Warganegara Malaysia.
 • Layak kepada mod BELAJAR SEPENUH MASA sahaja.
 • Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki akaun minimum RM100 sebelum memohon.
 • TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan menerima tawaran pengajian.
 • TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
 • Pengesahan kemasukan daripada Universiti awam ATAU swasta ATAU Pusat Latihan.
 • Pemohon mestilah mempunyai kelayakan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dengan gred minimum 5A.
 • Tempoh pengajian 3 tahun / 6 Semester.
 • Jumlah Pembiayaan : Maksimum RM7, 500 setahun (UiTM & Politeknik hanya RM5, 000) [Yuran+Elaun].

Ijazah

 • Warganegara Malaysia.
 • Layak kepada mod BELAJAR SEPENUH MASA sahaja.
 • Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki akaun minimum RM100 sebelum memohon.
 • TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan menerima tawaran pengajian.
 • TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
 • Pengesahan kemasukan daripada Universiti awam ATAU swasta ATAU Pusat Latihan.
 • Pemohon mestilah memiliki Diploma dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.0 atau Matrikulasi dengan PNGK minimum 3.0 atau Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan PNGK minimum 3.0 atau Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan kelayakan Jayyid Jiddan atau Mumtaz iaitu setaraf dengan STPM.
 • Tempoh pengajian 4 tahun / 8 Semester.
 • Jumlah Pembiayaan : Maksimum RM9, 500 setahun (UiTM & Politeknik hanya RM6, 500) [Yuran+Elaun].

Profesional

 • Warganegara Malaysia.
 • Layak kepada mod BELAJAR SEPENUH MASA sahaja.
 • Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki akaun minimum RM100 sebelum memohon.
 • TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan menerima tawaran pengajian.
 • TIDAK melebihi 30 tahun selepas tamat pengajian.
 • Pengesahan kemasukan daripada Universiti awam ATAU swasta ATAU Pusat Latihan.
 • Pemohon mesti memiliki Diploma ATAU Ijazah dengan PNGK 3.0 dan ke atas.
 • Tempoh pengajian 2 Tahun / 4 Semester.
 • Jumlah Pembiayaan : Sehingga RM28,500 untuk 2 tahun [Yuran+Elaun].

Master

 • Warganegara Malaysia.
 • Layak kepada mod BELAJAR SEPENUH MASA sahaja.
 • Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki akaun minimum RM100 sebelum memohon.
 • TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan menerima tawaran pengajian.
 • TIDAK melebihi 45 tahun selepas tamat pengajian untuk Ijazah Sarjana.
 • Pengesahan kemasukan daripada Universiti awam ATAU swasta ATAU Pusat Latihan.
 • Pemohon mesti memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.00 dan ke atas.
 • Tempoh pengajian 2 Tahun / 4 Semester.
 • Jumlah Pembiayaan : Maksimum RM 12,000 setahun [Yuran + Elaun].

Doktor /PhD

 • Warganegara Malaysia.
 • Layak kepada mod BELAJAR SEPENUH MASA sahaja.
 • Pemohon mesti mempunyai akaun simpanan dengan Bank Rakyat dengan baki akaun minimum RM100 sebelum memohon.
 • TIDAK kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan menerima tawaran pengajian.
 • TIDAK melebihi 50 tahun selepas tamat pengajian Ijazah Kedoktoran & PHD.
 • Pengesahan kemasukan daripada Universiti awam ATAU swasta ATAU Pusat Latihan.
 • Pemohon mesti memiliki kelayakan Ijazah Sarjana dengan PNGK 3.00 dan ke atas.
 • Tempoh pengajian 3 tahun / 6 Semester.
 • Jumlah Pembiayaan : Sehingga RM55,800 3 tahun [RM800/Bulanan+Yuran].

.

Jumlah Tajaan  

Jumlah tajaan Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah PPBU Bank Rakyat sebaliknya memberikan jumlah maksimum berdasarkan tahap pengajian yang anda mohon.

 • PhD: Sehingga RM55,800 (3 tahun)
 • Sarjana: Maksimum RM 12,000 setiap tahun
 • Ijazah Sarjana Muda: Maksimum RM9,500 setiap tahun (UiTM & Politeknik hanya RM6, 500)
 • Diploma: Maksimum RM7, 500 setiap tahun (UiTM & Politeknik hanya RM5, 000)
 • Diploma Kemahiran: Sehingga RM30,000 (3 tahun)
 • Sijil Kemahiran: Maksimum RM30,000 (2 tahun)

Pengecualian bayaran balik

PPBU mempunyai perincian potongan yang diberikan kepada mereka yang berjaya. Berikut adalah senarai julat PNGK yang dicapai berbanding dengan diskaun yang akan anda terima.

ppbu bank rakyat

Bagaimana dengan pembayaran balik?

PPBU Bank Rakyat mempunyai kaedah yang sedikit berbeza. Setelah tamat pengajian, pelajar diminta untuk menghantar transkrip akademik penuh mereka beserta surat ke pejabat kelulusan YBR melalui e-mel atau pos.

Pembayaran balik ke PPBU dilakukan melalui dua kaedah, iaitu melalui perbankan internet (i-rakyat) atau di mana-mana cawangan Bank Rakyat. Penangguhan pembayaran hanya akan dibenarkan sekiranya pelajar tersebut diterima untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan atas alasan yang diluluskan yang tertakluk kepada budi bicara Yayasan Bank Rakyat.

Tarikh permohonan

Bagi sesi pertama 2022.

 • Tarikh permohonan 15 Februari 2022
 • Tarikh tutup permohonan 15 Mac 2022

Cara Permohonan

pembiayaan pendidikan boleh ubah

Permohonan untuk Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah (PPBU) Bank Rakyat, boleh di buat secara online menrusi website  https://www.yayasanbankrakyat.com.my/

Pertanyaan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan, anda juga boleh hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera di bawah;

ALAMAT:
Yayasan Bank Rakyat,
Tingkat 8, Menara 1,
Menara Kembar Bank Rakyat,
No.33, Jalan Rakyat,
50470, Kuala Lumpur, Malaysia

TELEFON:
+603 2612 9600

FAKS:
+603 2260 1050

EMEL:
[email protected]

WAKTU OPERASI:
Isnin – Khamis
8:00am-1:00pm
2:00pm-5:00pm
Jumaat
8:00am-12:30pm
2:30pm-5:30pm

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL:

Sertai Komuniti Kami

Dapatkan UPDATE terkini lebih pantas terus ke emel anda!