Category Pendidikan

Pelbagai artikel berkaitan Pendidikan ada di FUH.MY

Karangan Jenis Ucapan: Format dan Contoh Panduan

karangan-ucapan

Salah satu karangan berformat bagi murid-murid sekolah rendah mahupun menengah yang mungkin ditanya dalam peperiksaan termasuk Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) Bahagian C adalah karangan jenis ucapan. Ucapan lazimnya dibuat ketika berlakunya sesebuah majlis yang dianjurkan. Antara majlis yang biasa mempunyai…

Format & Contoh Penulisan Surat Kiriman Tidak Rasmi

surat-kiriman-tidak-rasmi

Selain surat rasmi, terdapat 1 lagi jenis surat yang ditulis untuk kegunaan tidak rasmi iaitu Surat Kiriman Tidak Rasmi. Surat Kiriman Tidak Rasmi adalah merupakan surat yang dihantar secara peribadi dan lazimnya ditulis kepada ahli keluarga, sahabat, guru, penjaga dan…

Format dan Contoh Penulisan Karangan Jenis Berita

Salah satu jenis karangan yang selalu ditanya di dalam peperiksaan termasuk Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) bahagian C adalah karangan jenis berita. Untuk pengetahuan, berita ialah penulisan ditulis dengan bagi tujuan untuk memberikan maklumat, serta pengetahuan tentang peristiwa semasa kepada…

Contoh Karangan Bahasa Melayu Mengenai COVID-19

karangan-covid-19

Dalam peperiksaan di peringkat sekolah mahupun Pentaksiran Kemasukan ke Sekolah Khusus (PKSK) Bahagian C, murid akan diminta menulis karangan menerusi tajuk-tajuk yang akan diberikan. Antara tajuk karangan yang dijangka akan ditanya dalam mana-mana peperiksaan Bahasa Melayu ialah mengenai wabak COVID-19…

Format Penulisan Laporan Aktiviti & Contoh-Contohnya

contoh-laporan

Selain surat rasmi, laporan adalah salah satu dokumen yang penting. Penulisan laporan lazimnya ditulis bagi melaporkan sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku. Menurut laman web Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), laporan bermaksud sesuatu yang dilaporkan, maklumat tentang sesuatu kedudukan…