Maksud Karamah Insaniah KPM : Konsep & Program Pelaksanaan

Majlis pelancaran Duta Sahsiah Pemangkin Pembentukan Karekter Karamah Insaniah peringkat kebangsaan telah dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di SMK Tun Syed Sheh Barakbah hari ini.

Program pelancaran duta sahsiah pemangkin pembentukan karekter karamah insaniah itu turut di jalankan di sekolah-sekolah kerajaan seluruh Malaysia.

Duta sahsiah merupakan golongan pelajar yang mempunyai teladan yang tinggi nilai sahsiahnya,berkeperibadian mulia serta diyakini dapat menjadi contoh kepada pelajar lain

Program ini merupakan kerjasama antara pihak JPN dan juga PDRM bagi memastikan kegiatan jenayah dalam kalangan pelajar sekolah dapat dibendung

Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Profesionalisme, Shafruddin Ali Hussin berkata, pemilihan pimpinan pelajar sebagai duta kerana mereka lebih rapat dan mengenali antara satu sama lain.

Malah katanya, mereka juga akan membantu memberi kefahaman kepada rakan-rakan berkaitan kesan salah laku buli dan salah laku seksual.

Karamah Insaniah KPM merupakan satu konsep yang menitikberatkan pembangunan sahsiah, akhlak, dan integriti bagi mewujudkan persekitaran yang harmoni yang akan mencegah tingkah laku negatif. Konsep ini bukan sahaja diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam bilik darjah, malah dalam pembelajaran di luar bilik darjah

Apa Itu Karamah Insaniah

Dalam konteks pendidikan, menurut Menteri Pendidikan, YB Fadhlina Sidek,maksud Karamah Insaniah adalah satu konsep yang menekankan perkara berikut:

Adab (etika): Ini merujuk kepada cara kita berkelakuan dan berinteraksi dengan orang lain secara sopan dan hormat.

Akhlak : Ini merujuk kepada watak dan nilai dalaman kita, yang membimbing pemikiran, perkataan, dan tindakan kita.

Integriti (kejujuran dan kebolehpercayaan): Ini merujuk kepada komitmen kita untuk melakukan perkara yang betul, walaupun tiada sesiapa yang melihat.

KPM percaya bahawa Karamah Insaniah adalah penting untuk pembangunan individu yang serba lengkap dan berjaya. Ia juga penting untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan produktif.

7 Teras Karamah Insaniah KPM

karamah insaniah

TERAS 1

Menjadikan komunikasi antara kementerian dan sekolah lebih cekap dan telus

TERAS 2

Memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti

TERAS 3

Memberi perhatian terhadap isu kemiskinan multidimensi murid khususnya daripada keluarga B40

TERAS 4

Memberi perhatian kepada isu keciciran pendidikan serta masalah literasi dan numerasi

TERAS 5

Fokus kepada kebajikan guru kerana guru adalah teras utama keberkesanan penyampaian pendidikan

TERAS 6

Memberi tumpuan kepada usaha-usaha untuk mengubahsuai dan menaik taraf sekolah-sekolah yang mempunyai bangunan daif, terutamanya di Sabah dan Sarawak

TERAS 7

Meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah

Aktiviti

KPM telah melaksanakan beberapa program untuk mempromosikan Karamah Insaniah di sekolah. Program-program ini termasuk:

 1. Simposium Hal Ehwal Murid (SHEM) peringkat kebangsaan – memberikan pengiktirafan kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan amalan terbaik disiplin, kaunseling dan hak asasi manusia sebagai perkongsian kepada semua sekolah KPM.
 2.  Program Nadwah Kepemimpinan Islam Sekolah – Bertujuan melatih pemimpin-pemimpin dalam kalangan murid dengan memberi fokus kepada modul kepemimpinan Islam.
 3. Menyedia dan melaksanakan Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni Dalam Kalangan Murid di semua sekolah KPM yang menekankan kepada pembangunan sahsiah, pengukuhan jati diri dan kekuatan akal.
 4. Program dan penilaian Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) di sekolah menengah yang menekankan kepada tiga teras utama iaitu berbudi bahasa, penampilan diri dan jati diri.
 5. Menyediakan modul yang dilaksanakan dalam Kem Jati Diri dan Kem Pemantapan Sahsiah di sekolah KPM untuk melahirkan insan beradab mithali.
 6. Menerbitkan Modul Pembentukan Karakter dan Nilai (MPKN) pada tahun 2022 bagi memperkasakan penerapan nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Islam.
 7. Melalui kurikulum Pendidikan Moral, KPM telah mengambil beberapa pendekatan dalam melahirkan murid yang mempunyai jati diri tinggi.

Kelas pendidikan moral: Kelas ini mengajar pelajar tentang kepentingan akhlak yang baik dan nilai moral.

Program pembangunan watak: Program ini membantu pelajar mengembangkan kesedaran diri, keyakinan diri dan daya tahan mereka.

Program pembangunan kepimpinan: Program ini membantu pelajar mengembangkan kemahiran kepimpinan mereka dan menjadi pemimpin yang lebih berkesan.

Program khidmat masyarakat: Program ini membantu pelajar mengembangkan rasa tanggungjawab sivik dan memberi kembali kepada komuniti mereka.

KPM percaya bahawa Karamah Insaniah adalah penting untuk pembangunan negara yang berjaya dan harmoni. Ia komited untuk mempromosikan Karamah Insaniah dalam semua aspek pendidikan.

Berikut adalah beberapa contoh Karamah Insaniah dalam tindakan:

 • Seorang pelajar menentang pembuli dan membela rakan sekelas.
 • Seorang pelajar meluangkan masa mereka untuk membantu di dapur sup tempatan.
 • Seorang pelajar melaporkan penipuan kepada guru mereka, walaupun ia bermakna menyebabkan orang lain menghadapi masalah.
 • Seorang pelajar memaafkan rakan sekelas yang telah melakukan kesalahan kepada mereka.
 • Seorang pelajar menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, walaupun mereka tidak bersetuju dengan mereka.

Karamah Insaniah adalah tentang menjadi orang yang baik dan melakukan perkara yang betul. Ia adalah tentang menghormati, belas kasihan, dan jujur. Ia adalah mengenai menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL:

Sertai Komuniti Kami

Dapatkan UPDATE terkini lebih pantas terus ke emel anda!