Gelaran Profesional di Malaysia Senarai & Maksud (Ir, Ar, Sr, Ts, Gs, Cr)

Senarai gelaran profesional di Malaysia terbahagi mengikut disiplin bidang masing-masing. Selain daripada gelaran Dr (doktor) dan Ir (Jurutera Profesional) yang biasa kita dengar terdapat banyak lagi gelaran profesional yang berbeza di Malaysia dan ianya hadir bersama tanggungjawab dan keperluannya sendiri kepada mereka yang mempunyai gelaran tersebut. Antara bidang kerjaya di Malaysia yang mempunyai golongan profesional termasuklah ;

 • Akauntan
 • Arkitek
 • Jurubank
 • Ahli perniagaan/wanita
 • Doktor
 • Jurutera
 • Peguam
 • Jururawat
 • Ahli farmasi
 • Guru
 • Ahli teknologi

Senarai Gelaran Profesional di Malaysia

Antara gelaran profesional di Malaysia selain Dr (doktor) adalah seperti ;

 • Professional Engineer ( Ir),
 • Professional Architect ( Ar),
 • Professional Surveyor ( Sr),
 • Professional Technologist ( Ts),
 • Professional Geologist ( PGeol),
 • Professional Landscape Architect ( Lar),
 • Professional Town Planner ( TPr),
 • Geospatial Profesional (Gs),
 • Certified counselor (Cr)
 • Certified Accountant C.A (M) – Gelaran bagi akauntan profesional

Ini hanyalah beberapa contoh daripada banyak gelaran profesional yang wujud di Malaysia. Keperluan khusus untuk setiap gelaran berbeza-beza bergantung kepada profesion, tetapi secara amnya, profesional di Malaysia mesti mempunyai tahap pendidikan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang mereka.

Baca juga : Insentif Kerjaya Madani ~Syarat Kelayakan & Kadar Insentif

Maksud Setiap Gelaran Profesional

Professional Engineer ( Ir.)

gelaran profesional di malaysia

Merupakan gelaran tertinggi bagi bidang kejuruteran. Board of Engineers Malaysia (BEM) adalah badan berautoriti yang bertanggungjawab memberi gelaran Professional Engineer, Ir. pada golongan jurutera.

Untuk memohon gelaran Jurutera Profesional (Ir) di Malaysia, anda mesti memenuhi syarat berikut:

 • Mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan daripada universiti yang diiktiraf.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja yang berkaitan.
 • Lulus Peperiksaan Penilaian Profesional (PAE) yang dikendalikan oleh Lembaga Jurutera Malaysia (BEM).
 • Setelah anda memenuhi semua syarat, anda boleh memohon pendaftaran dengan BEM.

Sebaik sahaja anda telah menyerahkan permohonan anda, BEM akan menyemak permohonan anda dan akan memberitahu anda tentang keputusan dalam tempoh 6 bulan. Sekiranya permohonan anda diluluskan, anda akan diberi gelaran Jurutera Profesional (Ir).

Berikut adalah beberapa faedah menjadi Jurutera Profesional berdaftar di Malaysia:

 • Anda boleh menggunakan gelaran “Ir” sebelum nama anda.
 • Anda boleh menandatangani dan mengesahkan lukisan dan dokumen kejuruteraan.
 • Anda boleh menjadi ahli Lembaga Jurutera Malaysia.
 • Anda boleh bekerja sebagai jurutera profesional di Malaysia.

Maklumat lanjut anda boleh layari http://bem.org.my/

Professional Architect (Ar)

Gelaran Professional Architect, Ar dikendalikan oleh Lembaga Arkitek Malaysia (LAM).

Untuk memohon gelaran Arkitek Profesional (Ar) di Malaysia, anda mesti memenuhi syarat berikut:

 • Mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang seni bina daripada universiti yang diiktiraf.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman kerja yang berkaitan.
 • Lulus Peperiksaan LAM Bahagian III yang dikendalikan oleh Lembaga Arkitek Malaysia (LAM).

Berikut adalah beberapa faedah menjadi Arkitek Profesional berdaftar di Malaysia:

 • Anda boleh menggunakan gelaran “Ar” sebelum nama anda.
 • Anda boleh menandatangani dan mengesahkanb lukisan dan dokumen seni bina.
 • Anda boleh menjadi ahli Lembaga Arkitek Malaysia.
 • Anda boleh bekerja sebagai arkitek profesional di Malaysia.

Untuk maklumat lanjut anda boleh layari https://www.lam.gov.my/

Professional Surveyor (Sr.)

Untuk memohon gelaran Juruukur Profesional (Sr.) di Malaysia, anda mesti memenuhi syarat berikut:

 • Mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang ukur dari universiti yang diiktiraf.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman kerja yang berkaitan.
 • Lulus Penilaian Kecekapan Profesional (APC) yang dikendalikan oleh Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (BQSM).

Berikut adalah beberapa faedah menjadi Juruukur Profesional (Sr.) berdaftar di Malaysia:

 • Anda boleh menggunakan gelaran “Sr.” sebelum nama awak.
 • Anda boleh menandatangani dan mengesahkan lukisan dan dokumen ukur.
 • Anda boleh menjadi ahli Lembaga Juruukur Bahan Malaysia.
 • Anda boleh bekerja sebagai juruukur profesional di Malaysia

Royal Institution of Surveyors Malaysia (RISM) badan yang mengurus permohonan sebagai Professional Surveyor, Sr. Untuk maklumat lanjut anda boleh layari https://rism.org.my/

Professional Technologist (Ts.)

gelaran profesional ts

Untuk memohon gelaran Ahli Teknologi Profesional (Ts.) di Malaysia, anda mesti memenuhi syarat berikut:

 • Mempunyai diploma atau ijazah sarjana muda dalam bidang teknologi yang berkaitan daripada universiti atau institut pengajian tinggi yang diiktiraf.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja yang berkaitan.
 • Lulus Penilaian Ahli Teknologi Profesional (PTA) yang dikendalikan oleh Lembaga Juruteknologi Malaysia (MBOT).

Berikut adalah beberapa faedah menjadi Ahli Teknologi Profesional berdaftar di Malaysia:

 • Anda boleh menggunakan gelaran “Ts.” sebelum nama anda.
 • Anda boleh menandatangani dan mengesahkan lukisan dan dokumen teknologi.
 • Anda boleh menjadi ahli Lembaga Teknologis Malaysia.
 • Anda boleh bekerja sebagai ahli teknologi profesional di Malaysia.

Badan yang memberi gelaran Professional Technologist berada di bawah bidang kuasa Malaysia Board of Technologist (MBOT) https://www.mbot.org.my/

Professional Geologist ( PGeol.)

Untuk memohon gelaran Ahli Geologi Profesional (PGeol.) di Malaysia, anda mesti memenuhi syarat berikut:

 • Mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang geologi daripada universiti yang diiktiraf.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja yang berkaitan.
 • Lulus Peperiksaan Penilaian Profesional (PAE) yang dikendalikan oleh Lembaga Ahli Geologi Malaysia (BoG).

Berikut adalah beberapa faedah menjadi Ahli Geologi Profesional berdaftar di Malaysia:

 • Anda boleh menggunakan gelaran “PGeol.” sebelum nama anda.
 • Anda boleh menandatangani dan mengesahkan lukisan dan dokumen geologi.
 • Anda boleh menjadi ahli Lembaga Ahli Geologi Malaysia.
 • Anda boleh bekerja sebagai ahli geologi profesional di Malaysia.

Board of Geologists Malaysia (BoG) bertanggungjawab mengendalikan lantikan sebagai Professional Geologist, PGeol https://bog.gov.my/

Professional Landscape Architect (LAr)

gelaran profesional arkitek
Kredit photo : re-thingkingthefuthure.com

Untuk memohon gelaran Arkitek Landskap Profesional (LAr) di Malaysia, anda mesti memenuhi syarat berikut:

 • Mempunyai ijazah sarjana muda dalam seni bina landskap daripada universiti yang diiktiraf.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman kerja yang berkaitan.
 • Lulus Peperiksaan Pendaftaran Arkitek Landskap (LARE) yang dikendalikan oleh Institut Arkitek Landskap Malaysia (ILAM).

Berikut adalah beberapa faedah menjadi Arkitek Landskap Profesional berdaftar di Malaysia:

 • Anda boleh menggunakan gelaran “LAr” sebelum nama anda.
 • Anda boleh menandatangani dan mengesahkan lukisan dan dokumen seni bina landskap.
 • Anda boleh menjadi ahli Institut Arkitek Landskap Malaysia.
 • Anda boleh bekerja sebagai arkitek landskap profesional di Malaysia.

Institute of Landscape Architects Malaysia (ILAM) badan berautoriti yang bertanggungjawab memberi gelaran Professional Landscape Architect, LAr. https://www.ilamalaysia.org/

Professional Town Planner ( TPr)

Untuk memohon gelaran Perancang Bandar Profesional (TPr) di Malaysia, anda mesti memenuhi syarat berikut:

 • Mempunyai ijazah sarjana muda dalam perancangan bandar daripada universiti yang diiktiraf.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja yang berkaitan.
 • Lulus Peperiksaan Pendaftaran Perancang Bandar (TPRE) yang dikendalikan oleh Institut Perancang Malaysia (MIP).

Berikut adalah beberapa faedah menjadi Perancang Bandar Profesional berdaftar di Malaysia:

 • Anda boleh menggunakan gelaran “TPr” sebelum nama anda.
 • Anda boleh menandatangani dan mengesahkan lukisan dan dokumen perancangan bandar.
 • Anda boleh menjadi ahli Institut Perancang Malaysia.
 • Anda boleh bekerja sebagai perancang bandar profesional di Malaysia.

Malaysian Institute of Planners bertanggungjawab memberi gelaran sebagai Professional Town Planner, TPr. http://www.mip.org.my/

Certified Accountant (CA)

Untuk memohon jawatan Akauntan Bertauliah (CA) di Malaysia, anda mesti memenuhi syarat berikut:

 • Mempunyai ijazah sarjana muda perakaunan daripada universiti yang diiktiraf.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja yang berkaitan.
 • Lulus Peperiksaan Profesional Institut Akauntan Malaysia (MIA).

Berikut adalah beberapa faedah menjadi ahli Institut Akauntan Malaysia:

 • Anda boleh menggunakan gelaran “CA” sebelum nama anda.
 • Anda boleh menandatangani dan mengesahkan dokumen perakaunan.
 • Anda boleh menjadi ahli Institut Akauntan Malaysia.
 • Anda boleh bekerja sebagai akauntan profesional di Malaysia.

MIA ialah sebuah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Akauntan 1967, dengan mandat untuk mengawal selia dan membangunkan profesion perakaunan di Malaysia dalam menyokong pembinaan negara.

Untuk maklumat lanjut anda boleh layari https://mia.org.my/

Maklumat Tambahan

Selain gelaran profesional yang disenaraikan di atas, terdapat juga beberapa badan profesional yang diiktiraf kerajaan di Malaysia. Badan-badan ini menyediakan pensijilan dan akreditasi kepada profesional dalam pelbagai bidang, dan ahli-ahli mereka biasanya berpegang pada standard tingkah laku profesional yang tinggi. Antara badan profesional yang diiktiraf oleh kerajaan yang paling terkenal di Malaysia termasuk:

 • Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA)
 • Institut Arkitek Malaysia (MIA)
 • Majlis Perubatan Malaysia (MMC)
 • Majlis Peguam Malaysia (MBC)

Keahlian dalam badan profesional yang diiktiraf kerajaan bukanlah wajib untuk semua profesional di Malaysia, tetapi ia sering dilihat sebagai tanda kualiti dan kecekapan.

Penggunaan gelaran profesional pada umumnya dianggap sebagai hormat dan profesional. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengetahui konteks budaya apabila menggunakan gelaran profesional di Malaysia. Sebagai contoh, pada umumnya tidak sesuai untuk menggunakan gelaran profesional apabila merujuk kepada seseorang yang lebih tua atau berstatus lebih tinggi daripada anda.

Beberapa gelaran profesional di Malaysia dikawal oleh undang-undang. Sebagai contoh, hanya orang yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia dibenarkan menggunakan gelaran “doktor.”

Terdapat beberapa persatuan profesional di Malaysia yang menyediakan sokongan dan peluang rangkaian untuk profesional dalam pelbagai bidang. Persatuan ini boleh menjadi sumber yang berharga untuk profesional yang ingin memajukan kerjaya mereka

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL:

Sertai Komuniti Kami

Dapatkan UPDATE terkini lebih pantas terus ke emel anda!