Tawaran Biasiswa Cagamas 2022 Tanpa Bon

Tawaran Biasiswa Cagamas 2022 kini dibuka. Tarikh tutup permohonan pada 22 Julai 2022. Permohonan ini terbuka kepada warganegara Malaysia berusia 25 tahun keatas dari keluarga kategori golongan B40 yang mempunyai pendapatan isi rumah RM4000 kebawah.

 

Cagamas menawarkan biasiswa sehingga RM20,000 seorang setahun. Pelajar yang layak memohon dan memenuhi syarat yang di tetapkan juga tidak perlu membayar balik biasiswa ini. Pelajar juga tidak terikat dengan bon.

 

Apa Itu Biasiswa Cagamas

biasiswa cagamas 2022 1

Program ini bertujuan untuk mendekati rakyat Malaysia yang layak yang memerlukan bantuan kewangan untuk melanjutkan pelajaran.

Cagamas Berhad (Cagamas), Perbadanan Gadai Janji Nasional Malaysia, telah ditubuhkan pada tahun 1986 untuk menggalakkan penyebaran pemilikan rumah yang lebih luas dan pertumbuhan pasaran gadai janji sekunder di Malaysia. Cagamas mengeluarkan sekuriti hutang untuk membiayai pembelian pinjaman perumahan daripada pemberi pinjaman utama. Penyediaan kecairan pada kos yang munasabah kepada pemberi pinjaman utama pinjaman perumahan menggalakkan pengembangan selanjutnya pembiayaan untuk rumah pada kos yang berpatutan.

 

Tarikh Tutup Permohonan

22 Julai 2022

 

Tawaran Biasiswa Cagamas

 1. Sehingga RM10,000 setahun dalam kursus dan yuran lain termasuk yuran asrama, atau kos sebenar, yang mana lebih rendah;
 2. Elaun sehingga RM2,000 untuk bahan bantu belajar termasuk buku, komputer, alat tulis dan bahan lain setiap semester atau sehingga RM4,000 setahun;
 3. Sehingga maksimum RM6,000 elaun setahun atau RM500 sebulan;
 4. Tiada ikatan kepada biasiswa ini dan penerima tidak perlu membayar balik jumlah biasiswa yang diberikan.
 5. induksi akan disediakan kepada semua penerima Anugerah Biasiswa Cagamas. Ini bagi memastikan penerima memahami mandat, visi, misi dan nilai Cagamas.
 6. Setiap graduan akan diberikan “mentor” daripada Pasukan Pengurusan Kanan dan Pasukan Pengurusan terpilih. Mentor akan membantu memberikan bimbingan yang konsisten dan berterusan sepanjang tempoh program sarjana. Ini adalah untuk memastikan para graduan mendapat sokongan yang diperlukan dan dapat memanfaatkan pengalaman mentor mereka.

 

Kelebihan Lain Biasiswa Cagamas

 • Yuran Kursus & Asrama/ Penginapan yang disewa jika perlu tinggal di luar kampus;
 • Elaun bulanan RM500.00 sebulan (dipindahkan setiap bulan ke dalam akaun ulama individu); dan
 • Bahan Bantu Belajar – termasuk buku, komputer riba & pencetak (sekali sahaja), alat tulis dsb. (Bayaran atas dasar pembayaran balik disokong oleh dokumen berkaitan).

 

Syarat dan Kelayakan

Biasiswa ini akan ditawarkan setiap tahun kepada pemohon yang berjaya, untuk menjalani pengajian sarjana muda sehingga empat (4) tahun di dalam negara.

Notis tawaran biasiswa ini dibuka untuk permohonan daripada semua pelajar Malaysia yang memerlukan pembiayaan. Pelajar yang telah memulakan pengajian sarjana muda mereka juga layak memohon dengan syarat memenuhi syarat.

 • Anda mestilah warganegara Malaysia di bawah umur 25 tahun;
 • Anda mesti mempunyai keputusan akademik yang baik dalam SPM/STPM atau setaraf (dengan kredit dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris);
 • Anda mestilah pelajar sepenuh masa dan telah mendapat kemasukan ke mana-mana kursus yang berkaitan dengan bidang pengajian yang disenaraikan di sini, yang telah diluluskan dan diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), di kolej atau universiti di Malaysia seperti yang diluluskan oleh Cagamas;
 • Tidak berada dalam kedudukan untuk mengambil kursus tanpa bantuan kewangan atau anugerah;
 • Tidak menerima sebarang biasiswa, bantuan kewangan atau anugerah lain daripada mana-mana institusi, organisasi atau yayasan;
 • Tidak pernah ditamatkan perkhidmatan atau tidak lagi menerima sebarang biasiswa, bantuan kewangan atau anugerah lain daripada mana-mana institusi, organisasi atau yayasan, kerana tindakan tatatertib terhadap pemohon; dan
 • Permohonan hanya akan dipertimbangkan jika mereka memenuhi kriteria kelayakan; bidang pengajian khusus dan senarai kolej dan universiti yang diluluskan oleh Cagamas.

 

Pra Syarat dan Syarat

 • Gaji gabungan isi rumah maksimum tidak melebihi RM4,000. Adalah menjadi satu keperluan bagi pemohon untuk memberikan maklumat tentang pendapatan ibu bapa;
 • Tawaran biasiswa akan tertakluk kepada penerimaan terma dan syarat perjanjian biasiswa dengan Cagamas; dan
 • Penerima anugerah biasiswa akan dikehendaki memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam perjanjian biasiswa termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mengekalkan ‘Purata Nilai Gred Kumulatif’ (CGPA) minimum 3.00 atau mencapai sekurang-kurangnya ‘Kelas Kedua Atas’ dalam peperiksaan akhir

 

Syarat-Syarat Penajaan Berterusan

Cagamas boleh menghentikan biasiswa atau mana-mana bahagian biasiswa, pada bila-bila masa sekiranya penerima biasiswa:

 • Tidak dapat meneruskan pengajiannya, atas apa jua sebab;
 • Gagal mencapai Purata Nilai Gred (PNG) minimum dan Purata Nilai Gred Kumulatif (CGPA) 3.00 dalam mana-mana semester;
 • Gagal mengekalkan kelakuan yang selaras dengan peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh kolej atau universiti dan diletakkan dalam percubaan; atau
 • Melanggar mana-mana terma dan syarat perjanjian biasiswa Cagamas.

 

Bidang Pengajian

Antara bidang pengajian yang layak untuk memohon biasiswa ini adalah seperti;

 • Perakaunan
 • Kewangan/ Kewangan Islam
 • Perangkaan
 • Undang-undang/ Undang-undang Syariah
 • Pengurusan Risiko
 • Perbankan/ Perbankan Islam
 • Perbankan dan Pengurusan Kewangan
 • Matematik
 • Sains Komputer/ Teknologi Maklumat
 • Bidang Berasaskan Teknologi berkaitan Industri Kewangan
 • Pentadbiran perniagaan
 • Ekonomi/ Ekonomi Kewangan Antarabangsa
 • Sains Aktuari
 • Sumber Manusia

 

Senarai Kolej Atau Universiti Yang Diluluskan

Institut Pengajian Tinggi Awam

 1. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 2. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 4. Universiti Malaya (UM)
 5. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 6. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 7. Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
 8. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 9. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 10. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 11. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 12. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 13. Universiti Sains Malaysia (USM)
 14. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 15. Universiti Teknologi Mara (UiTM)
 16. Universiti Utara Malaysia (UUM)

Institut Pengajian Tinggi Swasta

 1. Multimedia University (MMU)
 2. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
 3. Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
 4. Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
 5. Universiti Selangor (UNISEL)
 6. Tunku Abdul Rahman University College (TAR UC)

 

Cara Permohonan Biasiswa Cagamas

Permohonan biasiswa boleh dibuat secara atas talian menerusi pautan scholarship.cagamas.com.my

 

Dokumen Sokongan

Anda mesti mengemukakan dokumen berikut:

 1. Salinan Kad Pengenalan Pendaftaran Negara (I/C).
 2. Salinan STPM, Matrikulasi, Diploma atau mana-mana transkrip pengajian tinggi dan SPM.
 3. Salinan borang cukai pendapatan terkini ibu bapa/penjaga/slip gaji; atau
 4. Sebarang bukti pendapatan lain seperti surat bantuan kewangan yang diterima daripada kerajaan, zakat, baucar tunai dll.
 5. Gambar berwarna terkini berukuran pasport.
 6. Permohonan/ Surat Penerimaan/Tawaran oleh universiti atau kolej swasta untuk mengikuti bidang pengajian yang diluluskan oleh Cagamas.

 

Maklumat Lanjut

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Biasiswa Cagamas 2022, anda boleh layari

Website : scholarship.cagamas.com.my,

Facebook : https://www.facebook.com/Cagamas.Official

atau hubungi tel 03-22621800

SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL:

Sertai Komuniti Kami

Dapatkan UPDATE terkini lebih pantas terus ke emel anda!