mel

mel

EGTUKar : Permohonan Pertukaran PPP 2022

EGTUKar : Permohonan Pertukaran PPP 2022

EGTUKAR : Permohonan Pertukaran PPP 2022 ~ Sukacita dimaklumkan permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian, Negeri, Daerah & Dalam Daerah untuk tahun ini telah dibuka mulai 1 Januari 2022. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang berkhidmat di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)…